Nødnett

Visste du at...

  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nød- og beredskapsaktørenes behov.

Twitter

1.0.170.679