Nødnett

Visste du at...

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Twitter

1.0.170.679