Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.

Twitter

1.0.170.679