Nødnett

Visste du at...

  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Alle terminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • DSB ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett

Twitter

1.0.170.679