Forside- Nødnett

Nødnett

Visste du at...

  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.

Twitter

1.0.170.679