Nødnett

Visste du at...

  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • Rundt 2060 basestasjoner er i drift, noe som gir god dekning på hele fastlandet.
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett dekker 86 prosent av landets areal og nær 100 prosent av befolkningen.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Flyttbare basestasjoner kan brukes der det ikke kan etableres fast dekning
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Et landsdekkende AGA-nett gir dekning til helikoptre i opptil 8000 fots høyde over havet.

Twitter

1.0.170.679