Innendørsdekning avhenger av byggenes konstruksjon; struktur, fasade, bygningsmateriale og omfang, i tillegg vil avstand og retning til nærmeste basestasjon påvirke. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener at innendørsdekning prinsipielt sett skal oppnås ved hjelp av faste installasjoner utendørs og uten bruk av faste innendørsanlegg for Nødnett. For å opprettholde kvaliteten i nettet er det viktig å unngå unødvendig bruk av repeatere.

 

Erfaringer med radionettet inne i bygget eller spesifikke innendørsmålinger vil vise om dekningen er tilstrekkelig.