Alle abonnementsbestillinger fra politiet skal skje via Politiets fellestjenester. 

 

Abonnementsbestillinger fra helsetjenesten, herunder kommunale legevakter og helseforetak, skal skje direkte til Helsetjenestens Driftsorganisasjon, HDO (e-post: kundemottak(a)hdo.no) og DSB (abonnement(a)dsb.no). Plassering av helsetjenestens brukere i de respektive brukerkategoriene finnes her.

 

Abonnementsbestillinger fra brannvesen og 110-sentraler, skal skje direkte til DSB (se kontaktinfo under). Plassering av brannvesenets og 110-sentralenes brukere finnes her.

 

Abonnementsbestillinger fra andre brukere skal skje direkte til DSB (se kontaktinfo under).

 

Kontakt

Morten Hansen / Vibeke Bergersen
telefon: 488 91 489
e-post: abonnement@dsb.no