Abonnementsprisen for radioterminalen endres ikke selv om man velger å knytte en personsøker til abonnementet. En personsøker vil derfor ikke få et eget abonnement.

 

Typegodkjenning gjennomført av DSB sikrer at personsøkerne oppfyller tekniske minimumskrav i Nødnett. Alle personsøkere til bruk i Nødnett skal i forkant av operativ bruk, registreres og programmeres av godkjent driftsorganisasjon. Det er opp til hver kunde å teste om funksjonalitet i personsøkeren fungerer for operative behov. Kostnader forbundet med programmering og drift av personsøkerne vil bli fakturert kunden, som ved programmering av andre terminaler.