Ansvaret som hovedleverandør av Nødnett ble i februar 2012 overført fra Nokia Siemens Networks til Motorola Solution gjennom en kontraktsoverføring godkjent av myndighetene. Motorola er operatør for Nødnett og har ansvar for å holde nettet oppe og gjøre feilrettinger innen avtalte tidsfrister.

 

 

Erfaren TETRA-aktør

Motorola Solutions har 14 000 ansatte og er en av de største leverandørene i verden av TETRA og samband til nød- og beredskapsetater.

 

Selskapet har mer enn 80 års erfaring i utbygging og drift av kommunikasjonssystemer og drifter blant annet det danske nødnettet SINE. Motorola Solutions Norway leverer også enterpriseløsninger og andre TETRA-nettverk i Norge, blant annet til Oslo Lufthavn. I tillegg selger selskapet TETRA-radioterminaler gjennom et antall norske salgspartnere. 

 

 

Flere underleverandører

Den største underleverandøren i Nødnettprosjektet er østerrikske Frequentis, som leverer kontrollromsløsninger til politiets operasjonssentraler, brannvesenets alarmsentraler og helseforetakenes AMK-sentraler.

 

Motorola samarbeider med et stort antall norske aktører og underleverandører, blant annet Broadnet (transmisjon), Relacom (drift og vedlikehold), Telenor, Netcom og Norkring (siteplassering); Site Service, Eltel, Netel, Lemcon og Technogarden (utbygging).