I forbindelse med Nærpolitireformen og lansering av nytt Sambandsreglement for Nødnett, inviterer DSB til fagdag om samvirke i Nødnett. Fagdagen arrangeres i samarbeid med 110, 112 og 113 Innlandet. Målgruppen for fagdagen er ansvarlige for Nødnett hos samvirke- og beredskapsaktører i Innlandet, herunder ledere, opplæringsansvarlige og instruktører i Nødnett.

 

Det planlegges lignende fagdager i andre deler av landet i løpet av 2018.

 

Program for dagen er som følger:

 

09:00 Registrering

 

10:00

- Velkommen og bakgrunn for samlingen

- Hvem er på Nødnett i Innlandet?

- Slik er det nye sambandsreglementet

- Hvordan bruker du DSBs brukertjenestesenter?

- 110, 112 og 113 Innlandet: "Hvordan skal vi samarbeide?"

 

12:30 Lunsj

 

13:30

- Nytt om kurs og opplæring i Nødnett

- Hvordan er kapasiteten og kvaliteten i Nødnett på Innlandet?

- Paneldebatt - spørsmål om Nødnett og samvirke

 

15:00-16:00 Hang around m/servering

Det vil være mulighet til å bli igjen etter at det faglige programmet er over for å stille spørsmål til representanter fra DSB og andre aktører.

 

Deltakelse på fagdagen er gratis. Fristen for å melde seg på sin fagdagen er nå gått ut. For spørsmål, ta kontakt med thomas.grue@dsb.no