Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer informasjonsmøte om Nødnett i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland.

Møtet avholdes hos Hovedredningssentralen for Sør-Norge

Adresse: Flyplassveien 190, 4055 Sola

Vennligst fyll ut påmeldingsskjema.