Nødnett

Nyhetsarkiv

 • DNK-rapport til bruk i lokale ROS-analyser
  19.04.2016
  Direktoratet har utgitt rapporten "Informasjon om Nødnett" som kan benyttes av beredskapsansvarlige ved utarbeidelse av ROS-analyser.
 • Understreker viktigheten av robusthet i digital infrastruktur
  Understreker viktigheten av robusthet i digital infrastruktur
  31.03.2016
  DNK poengterer viktigheten av å sikre større utbredelse av fremtidige kjernenett, samt behovet for økt reservestrøm i nettleverandørers transmisjonsnett i sitt høringssvar til NOU «Digital sårbarhet – sikkert samfunn».
 • Instruksjonsvideo for montering av talegarnityr
  Instruksjonsvideo for montering av talegarnityr
  07.03.2016
  Her finner du instruksjonsvideo for montering av talegarnityr i brannhjelmer.
 • Gjennomgang av abonnementsordningen
  Gjennomgang av abonnementsordningen
  07.03.2016
  DNK har foretatt en gjennomgang av abonnementsordningen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er videreutvikle ordningen slik at den ivaretar viktige samfunnsmål om beredskap best mulig.
 • Nødnett i ekstremværet "Tor"
  Nødnett i ekstremværet "Tor"
  05.02.2016
  Uværet "Tor" slo inn med orkan styrke i områder med nærmere 1200 Nødnett-basestasjoner og medførte på det meste utfall på rundt 40 basestasjoner samtidig. DNK vil gjennomgå forløpet i tråd med rutinene.
 • Stormen "Tor" har påvirket Nødnett
  31.01.2016
  Sterk vind førte til strømbrudd flere steder, som igjen har ført til utfall i Nødnett. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er fylkene som har i størst grad vært rammet av utfall i Nødnett.
 • Økt beredskap i forbindelse med "Tor"
  29.01.2016
  Direktoratet for nødkommunikasjon har økt beredskapen for overvåking av Nødnett i forbindelse med ekstremværet "Tor" som er forventet å berøre 8 av landets fylker.
 • Hovedredningssentralen på Nødnett
  Hovedredningssentralen på Nødnett
  20.01.2016
  Som operativt ansvarlig ved søk- og redningsaksjoner i Norge samvirker Hovedredningssentralen (HRS) med nødetatene og andre aktører i beredskaps-Norge. Det er derfor et naturlig steg at de nå har tatt i bruk Nødnett.
 • Frekvenser til neste generasjons nødkommunikasjon
  Frekvenser til neste generasjons nødkommunikasjon
  07.01.2016
  I et felles innspill til Radio Spectrum Committee understreker aktørene som forvalter og drifter nødnettene i Sverige, Norge og Finland viktigheten av dedikerte frekvenser i 700 MHz-båndet til nødkommunikasjon.
 • Tester nye muligheter med Nødnett
  Tester nye muligheter med Nødnett
  11.12.2015
  Det ligger mange muligheter i TETRA-teknologien Nødnett er basert på. Tollvesenet tester nå ut hvordan de kan benytte Nødnett til mer enn tale.
41 - 50 av 238
Forrige 3 4 5 6 7 Vis alle Neste
1.0.170.679