Nødnett

Nyhetsarkiv

 • Tilsyn fra NSM
  11.08.2017
  DSB har fått et utkast til tilsynsrapport og varsel om vedtak fra NSM, med kommentarfrist 1. september 2017.
 • Bedre samvirke med Nødnett
  Bedre samvirke med Nødnett
  11.07.2017
  Brukerne er godt fornøyd med Nødnett viser resultatene fra en brukerundersøkelse DSB har gjennomført. Nødnett bidrar til effektiv kommunikasjon og samhandling og er bedre enn sambandet de hadde før, mener brukerne.
 • Nødnett-dekning ved Trolltunga
  Nødnett-dekning ved Trolltunga
  02.06.2017
  Basestasjonen som gir permanent Nødnett-dekning ved Trolltunga ble koblet på og klargjort for bruk tidligere denne uken.
 • MinSide: enkelt for brukerne
  MinSide: enkelt for brukerne
  01.06.2017
  MinSide er et verktøy for alle landets brann- og redningsvesen og andre brukere av Nødnett som har driftsavtale med BTS/BDO.
 • Nødnett i bruk: oversikt over tekniske løsninger og funksjoner
  Nødnett i bruk: oversikt over tekniske løsninger og funksjoner
  22.03.2017
  DSB har utarbeidet dokumentet "Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk". Formålet er å forklare hva Nødnett er, og hvordan det virker.
 • Ny tjeneste: Samvirke Sverige
  Ny tjeneste: Samvirke Sverige
  17.03.2017
  Samarbeidet mellom norske og svenske nødetater forsterkes og forenkles. Som de første i verden har nå Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett. Dette gir nye muligheter for grenseoverskridende samarbeid.
 • DNKs ansvar og funksjoner overføres til DSB fra 1. mars
  01.03.2017
  Fra 1. mars 2017 har DSB ansvar for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett. Ansvaret er overført fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), som nå avvikles som eget direktorat.
 • Finsk-norsk samarbeid
  Finsk-norsk samarbeid
  21.02.2017
  Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og finske Suomen Virveverkko Oy har undertegnet en intensjonsavtale om sammenkobling av Nødnett og det finske Virve-nettet.
 • Informasjonsmøte om Nødnett i Agder
  Informasjonsmøte om Nødnett i Agder
  21.02.2017
  Flere brukere i Nødnett kan bidra til å styrke beredskapen gjennom forenklet samarbeid og kommunikasjon. DNK og Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder inviterer nå potensielle nye brukere til et informasjonsmøte om Nødnett.
 • Viktig med grunndig gjennomgang
  10.02.2017
  Det er bra at alle forhold nå blir grundig gjennomgått, og at fakta kommer frem i saken som har versert i mediene den siste uken.
 • Informasjon til kunder i Nødnett
  Informasjon til kunder i Nødnett
  09.02.2017
  Følgende informasjon er sendt til kunder i Nødnett angående brudd på rutiner hos leverandør.
 • Nødnett og India
  Nødnett og India
  09.02.2017
  Dette tilsvaret stod på trykk i VG 9. februar.
 • Nødnett og drift fra India
  Nødnett og drift fra India
  06.02.2017
  NRK omtaler 7. februar 2017 en sak der brudd på rutiner hos en leverandør av leide linjer i Nødnett førte til at personell utenfor Norge i en periode hadde tilgang til driftssystemet for linjene.
 • Sivilforsvarets tyfonanlegg i Nordland styres nå av Nødnett
  Sivilforsvarets tyfonanlegg i Nordland styres nå av Nødnett
  11.01.2017
  Når FM-nettet slukkes i løpet av året skal Nødnett brukes til å utløse tyfonene. Overgangen fra FM til DAB skjer først i Nordland, derfor er Nordland også først ut med Nødnett-styrte tyfoner.
 • Nødnett under ekstremværet Urd
  Nødnett under ekstremværet Urd
  27.12.2016
  Nødnett hadde ikke store utfall under ekstremværet Urd. Under 2 % av i alt 2100 basestasjoner har opplevd utfall det siste døgnet. Sikkerhetsmekanismene i nettet har vært med på å begrense utfallene under ekstremværet.
 • Ny publikasjon fra DNK
  Ny publikasjon fra DNK
  30.11.2016
  I «Nødnett – sikkerhetsnettet» rettes fokuset mot samfunnsrollen Nødnett spiller i dag, og utfordringer nettet står overfor i tiden som kommer. Bli med på redningsaksjoner og se inn i glasskulen: Hva er Nødnett om 20 år?
 • Statoil Mongstad har tatt Nødnett i bruk
  Statoil Mongstad har tatt Nødnett i bruk
  21.11.2016
  Fredag 18. november tok Statoil Mongstad i bruk Nødnett i sin beredskapsorganisasjon.
 • Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett
  Norge og Sverige koblet sammen sine nasjonale nødnett
  16.11.2016
  16. november innviet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges inrikessminister Anders Ygeman sammenkoblingen av svenske Rakel og norske Nødnett.
 • Lokale utfall av Nødnett i Agder
  Lokale utfall av Nødnett i Agder
  08.11.2016
  I underkant av 10 % av Agders 166 Nødnett-basestasjoner opplevde utfall under helgens uvær. Årsaken var en kombinasjon av brudd på telelinjer og bortfall av strøm.
 • Sikrer god befolkningsvarsling
  Sikrer god befolkningsvarsling
  02.11.2016
  FM-nettet legges ned i løpet av neste år. Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at fremtidig styring av tyfonene skal gjøres over Nødnett. Nylig inngått kjøpsavtale sikrer fremdrift i prosjektet.
 • Statens vegvesen tar i bruk Nødnett
  Statens vegvesen tar i bruk Nødnett
  24.10.2016
  Etter en utredningsfase har Statens vegvesen (SVV) besluttet å ta i bruk Nødnett også i egen organisasjon. SVV og DNK har lenge jobbet sammen med etablering av Nødnettdekning i tunneler.
 • Pilotprosjekt for nød-tekst
  Pilotprosjekt for nød-tekst
  04.10.2016
  Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å gjennomføre et pilotprosjekt for tekstbaserte nødmeldinger for døve og hørselshemmede.
 • − Bedre Nødnett for alle
  − Bedre Nødnett for alle
  27.09.2016
  Fra 1.oktober tar Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett AS og Nordlandsnett i bruk driftsradio i Nødnett. − Dette gjør at Nødnett blir bedre for alle, sier Nina Myren, avd.dir i Direktoratet for nødkommunikasjon.
 • Ønsker flere på Nødnett
  Ønsker flere på Nødnett
  16.09.2016
  Nærmere 60 representanter fra ulike aktører i Sogn og Fjordane hadde funnet veien til idylliske Skei i Jølster for å høre om mulighetene for bruk av Nødnett.
 • Hvordan ville ras ved Åkneset påvirket Nødnett?
  Hvordan ville ras ved Åkneset påvirket Nødnett?
  12.09.2016
  Fjellras. Flodbølge innover Geiranger, Hellesylt og Tafjord. Det var tema under øvelse i regi av Fylkesmannen i Møre og Romsdal forrige uke.
 • Nødnett-dekning etablert ved Trolltunga
  Nødnett-dekning etablert ved Trolltunga
  01.09.2016
  - Utplassering av basestasjonen gir nød- og beredskapsaktørene tilgang til Nødnett, et viktig redskap i deres operative hverdag, sier direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl.
 • Ny sms-tjeneste for døve og hørselshemmede
  Ny sms-tjeneste for døve og hørselshemmede
  22.08.2016
  I løpet av året vil døve og hørselshemmede få mulighet til å sende sms direkte til 110, 112 og 113.
 • Kartlegger fremtidens behov for nødkommunikasjon i fellesskap
  Kartlegger fremtidens behov for nødkommunikasjon i fellesskap
  19.08.2016
  En rekke aktører innen beredskap og kritisk kommunikasjon i Norge var rett før sommerferien samlet til workshop om neste generasjons mobilt bredbånd for nød- og beredskapsbrukere.
 • Samarbeid om nye brukergrupper i Nødnett
  Samarbeid om nye brukergrupper i Nødnett
  03.08.2016
  DNK har, i samarbeid med Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Vestfold, etablert et pilotprosjekt for innføring av nye brukergrupper i Nødnett.
 • ISI: Opplæring
  ISI: Opplæring
  02.08.2016
  I november 2016 avsluttes det norsk-svenske ISI-prosjektet med en større internasjonal øvelse. For at deltakerne skal være så godt forberedt som mulig, har de denne våren fått opplæring i grenseoverskridene samvirke.
 • Vellykket første test av sammenkoblingen mellom Nødnett og Rakel
  Vellykket første test av sammenkoblingen mellom Nødnett og Rakel
  30.06.2016
  Nødnett kobles i år sammen med det svenske Rakel-nettet. 28.juni ble det for første gang gjennomført live-tester direkte i nettet i egne talegrupper på tvers av landegrensen.
 • DNKs faglige råd for statens videre organisering på nød- og beredskapskommunikasjonsområde
  DNKs faglige råd for statens videre organisering på nød- og beredskapskommunikasjonsområde
  29.06.2016
  Hvordan skal staten organisere det videre arbeidet med nød- og beredskapskommunikasjon? Her er DNKs anbefalinger.
 • Evaluering etter ekstremværet Tor
  Evaluering etter ekstremværet Tor
  08.06.2016
  DNK ønsket et eksternt syn på hvordan Nødnett fungerte under Tor. – Evalueringen bekrefter at vi allerede jobber med mange av de riktige tingene, sier direktør Lyngstøl.
 • Bidreg til eigen og andre sin tryggleik med Nødnett
  Bidreg til eigen og andre sin tryggleik med Nødnett
  07.06.2016
  Norges Cykleforbund brukte for fyrste gang Nødnett under årets Tour of Norway, noko som var med på å auke tryggleiken under sykkelrittet.
 • -Ikkje lenger blanke ark
  -Ikkje lenger blanke ark
  18.05.2016
  Bruk av Nødnett har medført ein forbetring i korleis ein handterer kriser og ulukker, det har Hovedredningssentralen i Sør-Noreg fått erfare i fleire tilfelle.
 • No kjem fyrste fase med Nødnett i SVV
  No kjem fyrste fase med Nødnett i SVV
  09.05.2016
  I fyrste omgang er det på kritiske fjellovergangar og i beredskapsarbeidet Vegvesenet tek Nødnett i bruk.
 • Presentasjoner fra Nødnettdagene 2016
  Presentasjoner fra Nødnettdagene 2016
  22.04.2016
  Her finner du alle presentasjonene fra Nødnettdagene 2016.
 • Endring i DNKs ledelse
  22.04.2016
  Avdelingsdirektør Dagfinn Sjøvik har i dag, 22. april, sagt opp sin stilling som fungerende leder for avdeling for Teknisk forvaltning i DNK og vil fratre med umiddelbar virkning.
 • Nærmare 700 på årets Nødnettdagene
  Nærmare 700 på årets Nødnettdagene
  21.04.2016
  Nødnettdagene 2016 blei avvikla 19. og 20. april med 683 deltakarar frå inn- og utland.
 • Langtidsplan nødvendig for nødkommunikasjon
  Langtidsplan nødvendig for nødkommunikasjon
  19.04.2016
  - Nødnett har blitt arbeidsverktøy nummer én mellom aktørene i nød- og beredskapskjeden i Norge, sier direktør i DNK, Tor Helge Lyngstøl . - Det er nå helt sentralt at alle som bidrar under kriser kommer inn i Nødnett.
 • DNK-rapport til bruk i lokale ROS-analyser
  19.04.2016
  Direktoratet har utgitt rapporten "Informasjon om Nødnett" som kan benyttes av beredskapsansvarlige ved utarbeidelse av ROS-analyser.
 • Understreker viktigheten av robusthet i digital infrastruktur
  Understreker viktigheten av robusthet i digital infrastruktur
  31.03.2016
  DNK poengterer viktigheten av å sikre større utbredelse av fremtidige kjernenett, samt behovet for økt reservestrøm i nettleverandørers transmisjonsnett i sitt høringssvar til NOU «Digital sårbarhet – sikkert samfunn».
 • Instruksjonsvideo for montering av talegarnityr
  Instruksjonsvideo for montering av talegarnityr
  07.03.2016
  Her finner du instruksjonsvideo for montering av talegarnityr i brannhjelmer.
 • Gjennomgang av abonnementsordningen
  Gjennomgang av abonnementsordningen
  07.03.2016
  DNK har foretatt en gjennomgang av abonnementsordningen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er videreutvikle ordningen slik at den ivaretar viktige samfunnsmål om beredskap best mulig.
 • Nødnett i ekstremværet "Tor"
  Nødnett i ekstremværet "Tor"
  05.02.2016
  Uværet "Tor" slo inn med orkan styrke i områder med nærmere 1200 Nødnett-basestasjoner og medførte på det meste utfall på rundt 40 basestasjoner samtidig. DNK vil gjennomgå forløpet i tråd med rutinene.
 • Stormen "Tor" har påvirket Nødnett
  31.01.2016
  Sterk vind førte til strømbrudd flere steder, som igjen har ført til utfall i Nødnett. Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er fylkene som har i størst grad vært rammet av utfall i Nødnett.
 • Økt beredskap i forbindelse med "Tor"
  29.01.2016
  Direktoratet for nødkommunikasjon har økt beredskapen for overvåking av Nødnett i forbindelse med ekstremværet "Tor" som er forventet å berøre 8 av landets fylker.
 • Hovedredningssentralen på Nødnett
  Hovedredningssentralen på Nødnett
  20.01.2016
  Som operativt ansvarlig ved søk- og redningsaksjoner i Norge samvirker Hovedredningssentralen (HRS) med nødetatene og andre aktører i beredskaps-Norge. Det er derfor et naturlig steg at de nå har tatt i bruk Nødnett.
 • Frekvenser til neste generasjons nødkommunikasjon
  Frekvenser til neste generasjons nødkommunikasjon
  07.01.2016
  I et felles innspill til Radio Spectrum Committee understreker aktørene som forvalter og drifter nødnettene i Sverige, Norge og Finland viktigheten av dedikerte frekvenser i 700 MHz-båndet til nødkommunikasjon.
 • Tester nye muligheter med Nødnett
  Tester nye muligheter med Nødnett
  11.12.2015
  Det ligger mange muligheter i TETRA-teknologien Nødnett er basert på. Tollvesenet tester nå ut hvordan de kan benytte Nødnett til mer enn tale.
 • Ny utgave av Nødnettmagasinet
  Ny utgave av Nødnettmagasinet
  04.12.2015
  I den ferske utgaven av Nødnettmagasinet er fokuset rettet mot Nødnett i bruk. Få et innblikk i Nødnettbrukernes erfaringer, bli med på redningsøvelser og test av teknologiens muligheter.
 • Landsdekkende Nødnett
  Landsdekkende Nødnett
  01.12.2015
  Markeringen av at Nødnett er blitt landsdekkende fant sted i Kirkenes 1. desember, med H.M. Kongen og Justis- og beredskapsministeren til stede.
 • FORF landsdekkende på Nødnett
  FORF landsdekkende på Nødnett
  26.11.2015
  Med nærmere 5900 terminaler er redningstjenestene i paraplyorganisasjonen Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) nå på Nødnett i hele landet.
 • Ulik tilnærming gir ulike dekningstall i Nødnett
  Ulik tilnærming gir ulike dekningstall i Nødnett
  17.11.2015
  En sammenligning av de kommersielle nettenes dekningsgrad med Nødnett er utfordrende når forutsetningene for beregningene er forskjellig. Felles retningslinjer for aktørene bør vurderes, mener DNK.
 • Alle brukerne i brann på Nødnett
  Alle brukerne i brann på Nødnett
  13.11.2015
  Onsdag 11.11 kl.11 tok 110-sentralen i Hammerfest og tilknyttede brannvesen i bruk Nødnett. Med det er brann den første nødetaten som offisielt har tatt i bruk Nødnett over hele landet.
 • Markerer landsdekkende Nødnett 1. desember
  12.11.2015
  - Målet om landsdekkende Nødnett er nådd. Vi er stolte over å kunne invitere til markering i Kirkenes og setter stor pris på H.M. Kongen og Justis- og beredskapsministerens tilstedeværelse, sier dir. Tor Helge Lyngstøl.
 • Nødnett som avtalt
  Nødnett som avtalt
  30.10.2015
  Nødnett er nå bygget ut i hele fastlands-Norge, og innen utgangen av året vil det være brukere på i samtlige politidistrikt. − Dette regner vi som en suksess, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.
 • Godt fornøyde brukere
  Godt fornøyde brukere
  26.10.2015
  Resultatene fra årets brukerundersøkelse viser at nødetatene kommuniserer oftere og mer effektivt med samarbeidspartnere både internt og eksternt etter at Nødnett ble innført.
 • -Flere muligheter for samhandling
  -Flere muligheter for samhandling
  23.10.2015
  Nødnett er nå bygget ut over hele landet og dette gir nye muligheter for samhandling. – Nå er det viktig at flere nød- og beredskapsaktører kan ta i bruk Nødnett, slår Nina Myren, avdelingsdirektør i DNK, fast.
 • Realiserer gevinstene i Nødnett
  Realiserer gevinstene i Nødnett
  22.10.2015
  21. oktober tok 110-sentralen i Bodø offisielt i bruk Nødnett, som eneste 110-sentral uten kontrollromsløsningen på plass. På den måten får de realisert gevinstene i nettet så tidlig som mulig.
 • Innspill til regjeringens ekomplan
  Innspill til regjeringens ekomplan
  16.10.2015
  Frekvensforvaltning og nødanrop kommenteres i DNKs innspill til ny ekomplan. Bekymringen er at neste generasjons nød- og beredskapskommunikasjon utelukkende vil baseres på kommersielle aktørers nett.
 • Hvordan vil sambandet fungere over landegrensen?
  Hvordan vil sambandet fungere over landegrensen?
  28.09.2015
  Norge og Sverige er de første landene i verden som kobler sammen sine TETRA-nett. Lurer du på hvordan det vil fungere? Nå er det laget en oversikt med ofte stilte spørsmål og svar om ISI-prosjektet.
 • Gjennomgang av abonnementsordningen
  Gjennomgang av abonnementsordningen
  24.09.2015
  Etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet skal DNK gjennomgå abonnementsordningen for Nødnett. Høsten 2015 vil ulike aktørers erfaringer med ordningen kartlegges.
 • Sikrer infrastruktur til Nødnett i tunneler
  Sikrer infrastruktur til Nødnett i tunneler
  17.09.2015
  Over 300 av landets veitunneler har fått eller skal få Nødnett. Som tunneleier på riksveiene har Statens vegvesen ansvaret for at nødvendig infrastruktur er på plass før Nødnettutstyret kan installeres.
 • Et viktig mål er nådd: Nødnett utbygd i hele landet
  Et viktig mål er nådd: Nødnett utbygd i hele landet
  10.09.2015
  Fredag 11.september skrus Nødnett på i Østfinnmark politidistrikt som det siste i rekken i utbyggingen av Nødnettet. - Dette er en svært viktig milepæl, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.
 • Nødnett installert i flere tunneler
  Nødnett installert i flere tunneler
  12.08.2015
  Gårsdagens brann i Gudvangatunnelen satte nok en gang tunnelsikkerhet på dagsorden. Nødnett er en viktig del av beredskapen, og er nå installert i flere av landets veitunneler.
 • Vil sikre frekvenser til nødkommunikasjon
  Vil sikre frekvenser til nødkommunikasjon
  10.08.2015
  Flere frekvenser til nødkommunikasjon er blant temaene organisasjonen TETRA and Critical Communication Association (TCCA) jobber med denne høsten. Direktoratet for nødkommunikasjon er ett av medlemmene som bidrar.
 • Fylkesmannen på Nødnett
  Fylkesmannen på Nødnett
  15.07.2015
  Fylkesmannen i Østfold anbefaler at Nødnett som sambandsløsning for fylkesmennene, kommunene og regionale beredskapsaktører løftes opp som et nasjonalt grep for å bedre den sivile beredskapen.
 • Nødnett er viktig for kommunal beredskap
  Nødnett er viktig for kommunal beredskap
  01.07.2015
  I dag var det ein merkedag for Nødnett. Aurskog-Høland kommune markerte at dei har tatt i bruk det nye sambandet for fleire av sine kommunale tenester.
 • DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm
  DNK vurderer nye batterier for økt reservestrøm
  23.06.2015
  - Ekstremvær de siste årene har vist hvor sårbart samfunnet er ved strømutfall. Vi ønsker derfor å øke reservestrømberedskapen i Nødnett og ser nå på mulige tekniske løsninger, sier avd. dir. i DNK, Cecilie B. Løken.
 • Vellykket testing i norsk-svensk samarbeidsprosjekt
  Vellykket testing i norsk-svensk samarbeidsprosjekt
  21.05.2015
  Formålet med prosjektet er å etablere grenseoverskridende nødkommunikasjon ved å koble sammen de to nasjonale TETRA-nettene, norske Nødnett og svenske Rakel. Videre testing gjenstår før prosjektet avsluttes i 2016.
 • Frekvenser
  Frekvenser
  04.05.2015
  Nødnett blir landsdekkende i løpet av 2015. Samtidig er det et økende behov for nye, mobile bredbåndsløsninger for nødetatene. Hva nå?
 • DNK typegodkjenner alle radioterminaler i Nødnett
  DNK typegodkjenner alle radioterminaler i Nødnett
  22.04.2015
  DNK ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett, slik at alle brukere kan finne et produkt som samsvarer med sine spesielle behov.
 • Over 300 tunneler
  Over 300 tunneler
  20.04.2015
  Statens vegvesen har nå bestilt Nødnett i over 300 tunneler, og dobler snart tunnelberedskapen.
 • Over 1 million samtaler i Nødnett
  Over 1 million samtaler i Nødnett
  16.04.2015
  I februar 2015 var det over 1 million samtaler i Nødnett. Vi har spurt brukere hvordan de opplever den økte aktiviteten.
 • Ja takk, både Nødnett og bredbåndstjenester
  Ja takk, både Nødnett og bredbåndstjenester
  16.04.2015
  - Nødnett med TETRA må være løsningen for rask, sikret gruppekommunikasjon til nød- og beredskapsbrukere i Norge i lang tid fremover. Ingen andre løsninger ivaretar dette behovet, sier direktør i DNK Tor Helge Lyngstøl.
 • Mer Nødnett for pengene
  Mer Nødnett for pengene
  25.03.2015
  Nødnetts brukere har behov for et tilpasset, tidsmessig og pålitelig verktøy. - God kommunikasjon redder liv, og gjør hverdagen tryggere for livredderne, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.
 • Pangstart for pionerprosjekt
  Pangstart for pionerprosjekt
  06.03.2015
  Denne uken gikk startskuddet for det nye pilotprosjektet «Nødnett internt i sykehus» på St. Olavs Hospital i Trondheim.
 • Nødnett fikk to TETRA awards-priser
  Nødnett fikk to TETRA awards-priser
  06.03.2015
  Etter at juryen hadde vurdert mer enn 40 innkomne bidrag til TETRA awards 2015, ble det klart at Nødnett stakk av med seieren i to priskategorier: prisen for samfunnssikkerhet, og prisen for beste miljøvennlige løsning.
 • Landsdekkende Nødnett i 2015
  Landsdekkende Nødnett i 2015
  25.02.2015
  Utbyggingen av Nødnett går etter planen og vil være klart til bruk i hele landet i løpet av 2015, slik Stortinget er informert om tidligere.
 • Viktig milepæl nådd i arbeidet for grenseoverskridende kommunikasjon
  Viktig milepæl nådd i arbeidet for grenseoverskridende kommunikasjon
  20.02.2015
  For å sikre radioterminaler til Nødnett som kan brukes på tvers av landegrenser har DNK denne uken sendt en formell forespørsel til leverandører av radioterminaler til Nødnett.
 • Samhandling i fokus da Rogaland brann og redning tok i bruk Nødnett
  Samhandling i fokus da Rogaland brann og redning tok i bruk Nødnett
  19.02.2015
  -Øvelse, øvelse, øvelse! Det har skjedd en eksplosjon i bunkeren på SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland).
 • Nødnett under ekstremværene «Nina» og «Ole»
  Nødnett under ekstremværene «Nina» og «Ole»
  19.02.2015
  Ekstremvær har den siste tiden herjet flere landsdeler, og ført med seg omfattende strømbrudd. Nødnett fikk også merke uværet.
 • Innføring av Nødnett i helsetjenesten i fase 2
  Innføring av Nødnett i helsetjenesten i fase 2
  14.02.2015
  Det er høyt tempo i utbyggingen av Nødnett i de gjenstående områdene i landet. – Vi er i rute for ferdigstilling av landsdekkende Nødnett innen utgangen av 2015, sier prosjektdirektør Dagfinn Sjøvik.
 • Nødnett nominert til TETRA-pris
  Nødnett nominert til TETRA-pris
  12.02.2015
  Nødnett er nominert som en av finalistene i den prestisjetunge kategorien «Best Use of TETRA for public» til International TETRA Awards 2015.
 • Sikkerhet i Nødnett
  Sikkerhet i Nødnett
  16.12.2014
  Det har vært mye oppmerksomhet rundt sikkerheten i mobilnett den siste tiden. Bakgrunnen er avsløringen av de falske basestasjonene i Oslo sentrum. Nødnett påvirkes ikke av de falske basestasjonene. Sikkerhetsmekanismer i Nødnett gjør at de falske basestasjonene ikke vil kunne fange opp eller påvirke Nødnett-samtaler.
 • Stor byggeaktivitet i vest
  Stor byggeaktivitet i vest
  09.12.2014
  Det er stor byggeaktivitet i Hordaland og Sogn og Fjordane for å ferdigstille Nødnett. Vi ligger godt an til å ferdigstille utbyggingen i mai 2015 i disse fylkene, og dekningen blir veldig bra.
 • Med Nødnett i ryggmargen
  Med Nødnett i ryggmargen
  25.11.2014
  Naudetatene i Skien arrangerte nyleg ei stor beredskapsøving der bruk av Nødnett sto sentralt. Målet var å etablere gode rutinar for Nødnett hos tilsette i brann, helse og politi.
 • Statsministeren orientert om Nødnett
  Statsministeren orientert om Nødnett
  29.10.2014
  – Vi har kommet langt i utbyggingen og stadig flere områder står klare til bruk, sa DNK-direktør Tor Helge Lyngstøl da han orienterte Erna Solberg om Nødnett.
 • Nødnett i bruk i Agder
  22.10.2014
  22. oktober tar politiet og brannvesenet i bruk Nødnett i Agder-fylkene. Helsevesenet vil gjøre dette på et senere tidspunkt.
 • Strenge krav til feilretting i Nødnett
  16.10.2014
  NTB sendte i dag ut en melding hvor Riksrevisjonens rapport omtales. I meldingen gis det et inntrykk av at kritiske feil i Nødnett ikke rettes, og at DNK ikke har fokus på feilretting. Dette medfører ikke riktighet.
 • 428 kommuner informert om Nødnett
  428 kommuner informert om Nødnett
  26.09.2014
  I midten av september presenterte direktør Tor Helge Lyngstøl Nødnett for kommuneledelsen i Øst-Finnmark som var samlet på Stortinget. Alle landets 428 kommuner har dermed fått informasjon om Nødnett.
 • – Nødnett er det største som har skjedd Tollvesenet siden vi fikk røntgenapparater.
  – Nødnett er det største som har skjedd Tollvesenet siden vi fikk røntgenapparater.
  25.09.2014
  Siden i sommer har Tollvesenet brukt Nødnett. Rådgiver Svein Nørve og tolloverinspektør Bjørn Langrud forteller om deres erfaringer med Nødnett så langt.
 • Frokostmøte om nye brukere i Nødnett
  Frokostmøte om nye brukere i Nødnett
  18.09.2014
  Organisasjoner med et nød- og beredskapsansvar skal i utgangspunktet få mulighet til å knytte seg til Nødnett på sikt. På møtet fikk vi høre erfaringer fra Norge og Sverige, og om hva det innebærer å få nye kunder i nettet, både for kunden selv og for DNK.
 • Velkommen til frokostmøte om nye brukere
  Velkommen til frokostmøte om nye brukere
  21.08.2014
  Direktoratet for nødkommunikasjon ønsker hjertelig velkommen til frokostmøte i Nydalen i Oslo 18. september. Temaet er nye brukere i Nødnett. Møtet er gratis og åpent for alle. Meld deg på her.
 • Nødnettdagene 2015
  Nødnettdagene 2015
  13.08.2014
  Direktoratet for nødkommunikasjon følger opp suksessen med Nødnettdagene og har nå satt tid og sted for Nødnettdagene 2015: 24. og 25. mars på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.
 • Nødnett-utbygging på Norges nordligste punkt
  Nødnett-utbygging på Norges nordligste punkt
  12.08.2014
  Nødnett rulles i disse dager ut over hele landet, og nå står Nordkapp for tur. En egen basestasjon for Nødnett er i disse dager på plass på Kappeskjåtinden på 71 grader nord. Dette blir dermed den nordligste Nødnettbasestasjonen i landet.
 • Tollvesenet er ny bruker av Nødnett
  Tollvesenet er ny bruker av Nødnett
  07.08.2014
  Før sommeren signerte Toll- og avgiftsdirektoratet avtale om tilgang til Nødnett, noe som betyr at Tollvesenet nå er bruker av Nødnett.
 • Nytt betjeningsutstyr til politiet på plass i hele landet
  Nytt betjeningsutstyr til politiet på plass i hele landet
  22.05.2014
  Landets nordligste politidistrikt, Østfinnmark, har tatt i bruk nytt betjeningsutstyr for telefoni og samband. Dermed har hele landet, med unntak av Troms politidistrikt som avventer nytt politihus i 2015, tatt i bruk første delleveransen fra Nødnett-prosjektet. Den nye løsningen skal gi bedre beredskap for både politiet og publikum.
 • Radioterminaler til brann i fase 4 og 5
  Radioterminaler til brann i fase 4 og 5
  22.05.2014
  DNK har signert avtalen om anskaffelse av radioterminaler til brannvesenet i fase 4 og 5. Med denne avtalen signert, er alle minikonkurranser for anskaffelse av radioterminaler til nødetatene til Nødnett Trinn 2 gjennomført.
 • Informasjonsmøte: ISI-funksjonalitet i TETRA radioterminaler
  Informasjonsmøte: ISI-funksjonalitet i TETRA radioterminaler
  20.05.2014
  Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) inviterer leverandører av TETRA-radioterminaler til åpent informasjonsmøte 13. juni 2014. Tema vil blant annet være krav til radioterminaler som skal brukes til grenseoverskridende kommunikasjon.
 • ISI-prosjektet vekker oppmerksomhet
  ISI-prosjektet vekker oppmerksomhet
  09.04.2014
  Det svensk-norske ISI-prosjektet (Inter System Interface) som arbeider for at blålysetatene i både Norge og Sverige skal kunne bruke sine digitale radioer på begge sider av riksgrensen har fått mye oppmerksomhet i forbindelse med Nødnettdagene 2014.
 • Presentasjoner fra Nødnettdagene - dag 2
  Presentasjoner fra Nødnettdagene - dag 2
  04.04.2014
  Her finner du alle foredragene fra Nødnettdagene 3. april
 • Presentasjoner fra Nødnettdagene - dag 1
  Presentasjoner fra Nødnettdagene - dag 1
  04.04.2014
  Her finner du alle presentasjonene fra Nødnettdagene 2. april.
 • Fremtidens nødkommunikasjon
  Fremtidens nødkommunikasjon
  25.03.2014
  Mandag 24. mars hadde vi dette leserinnlegget på trykk i Aftenposten.
 • Ekstremtest på Finse.
  Ekstremtest på Finse.
  03.03.2014
  Siste helg i februar bidro DNK med utstyr til kurset "Operativ ledelse vinter" arrangert av Røde Kors, der deltakere fra Røde Kors, politiet og Hovedredningssentralen var med. Kurset tar for seg hvordan man skal lede aksjoner om vinteren, og var en utmerket anledning til å teste DMO (direktemodus) gateway og DMO repeater i ekstreme forhold.
 • Radioterminaler til helse i fase 3 til 5.
  Radioterminaler til helse i fase 3 til 5.
  20.02.2014
  Resultatet for anskaffelsen av radioterminaler til helse i fase 3 til 5 er klart.
 • Brannvesenet i Hedmark og Oppland tar i bruk Nødnett
  Brannvesenet i Hedmark og Oppland tar i bruk Nødnett
  19.02.2014
  Brannsjef Nils Erik Haagenrud stod for det første offisielle anropet da Nødnett ble åpnet for brann- og redningsvesenet i Hedmark og Oppland på Elverum i dag. - Min påstand er at det betyr en sikrere hverdag for innbyggerne i Hedmark og Oppland, sier Haagenrud.
 • Radioterminaler til politi og tollvesen i fase 3 til 5
  Radioterminaler til politi og tollvesen i fase 3 til 5
  17.02.2014
  DNK signerte denne uken en avtale om anskaffelse av radioterminaler til politiet og tollvesenet i fase 3 til 5.
 • Må bygges med tanke på krise
  Må bygges med tanke på krise
  24.01.2014
  Vi har dette leserinnlegget på trykk i Aftenposten fredag 24. januar.
 • Spørsmål om Nødnett i forbindelse med brannen i Lærdal
  Spørsmål om Nødnett i forbindelse med brannen i Lærdal
  21.01.2014
  I etterkant av brannen i Lærdal natt til søndag har det oppstått en del spørsmål om Nødnett-utbyggingen i landet generelt, og Sogn og Fjordane spesielt. I tillegg er det også blitt stilt spørsmål om hvor vidt Nødnett ville ha blitt berørt av brannen hvis det hadde vært utbygd i det aktuelle området.
 • Transportkomiteen nøgd med nødnettsvar
  Transportkomiteen nøgd med nødnettsvar
  17.01.2014
  (NPK-NTB): Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) informerte torsdag om helikopterulykka på Sollihøgda for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. – Vi fekk gode svar, seier komitéleiar Linda C. Hofset Helleland (H).
 • DNKs ledelse besøkte Stortinget
  DNKs ledelse besøkte Stortinget
  16.01.2014
  Direktoratet for nødkommunikasjons ledelse besøkte torsdag transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
 • Nødnett-utbyggingen i Nordre Buskerud
  Nødnett-utbyggingen i Nordre Buskerud
  16.01.2014
  I etterkant av den tragiske helikopterulykken på Sollihøgda på mandag har det blitt rettet en del spørsmål om Nødnett-utbygging i Nordre Buskerud og utbyggingen i landet generelt.
 • Gudbrandsdal politidistrikt har tatt i bruk Nødnett
  Gudbrandsdal politidistrikt har tatt i bruk Nødnett
  11.12.2013
  Klokken 12.00 den 11.desember 2013 tok Gudbrandsdal politidistrikt i bruk Nødnett som det siste politidistriktet i fase 1. Med dette er nok en viktig milepæl nådd i Nødnett-prosjektet.
 • Hedmark politidistrikt har tatt i bruk Nødnett.
  Hedmark politidistrikt har tatt i bruk Nødnett.
  09.12.2013
  Fredag 6. desember tok politiet i Hedmark politidistrikt i bruk Nødnett for fullt.
 • DNK-rapport om innendørsdekning ferdigstilt
  04.12.2013
  DNK-rapporten "Dekning i 100 bygg - Måling av innendørsdekning i Nødnett i første utbyggingstrinn" er publisert.
 • Sykehuset Innlandet har tatt i bruk Nødnett
  28.11.2013
  AMK-sentralen og ambulansene i Hedmark og Oppland tok i går i bruk det nye nødnettet.
 • Statsråden fekk demonstrasjon av Nødnett
  Statsråden fekk demonstrasjon av Nødnett
  27.11.2013
  Justisministeren besøkte DNK tysdag denne veka. Anders Anundsen hadde sjølv teke initiativ til å få ein demonstrasjon av Nødnett i praksis.
 • Politiet i Vestoppland har tatt Nødnett i bruk
  Politiet i Vestoppland har tatt Nødnett i bruk
  20.11.2013
  Onsdag 20. november har politiet i Vestoppland politidistrikt tatt Nødnett i bruk for fullt.
 • Personsøker til bruk i Nødnett
  Personsøker til bruk i Nødnett
  15.11.2013
  Personsøkere inngår nå som et supplement i Nødnetts produktutvalg etter gjennomført anbudskonkurranse.
 • Nord-Trøndelag politidistrikt tar i bruk nytt sambandsutstyr
  Nord-Trøndelag politidistrikt tar i bruk nytt sambandsutstyr
  13.11.2013
  Onsdag 13. november 2013 klokken 12.00 tok operasjonssentralen i Nord-Trøndelag politidistrikt i bruk nytt betjeningsutstyr for telefoni og samband (ICCS).
 • Nytt Nødnett-magasin fra DNK
  Nytt Nødnett-magasin fra DNK
  29.10.2013
  I disse dager er DNK ute med en helt ny utgave av Nødnett-magasinet som vi håper flest mulig vil lese.
 • Radioterminaler til Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
  Radioterminaler til Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
  29.10.2013
  Resultatene etter anskaffelsen av radioterminaler til paraplyorganisasjonen Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) er klare.
 • Ny kommunikasjonsløsning til Sør-Trøndelag politidistrikt
  Ny kommunikasjonsløsning til Sør-Trøndelag politidistrikt
  23.10.2013
  Operasjonssentralen i Sør-Trøndelag politidistrikt tar i dag i bruk en ny kommunikasjonsløsning for telefoni og samband, også kalt ICCS.
 • DNK vil inngå rammeavtaler for utredningsområder
  DNK vil inngå rammeavtaler for utredningsområder
  21.10.2013
  DNK ønsker å inngå rammeavtaler med konsulentselskaper innen fire forskjellige utredningsområder.
 • Ny leveranse av radioterminaler signert
  17.10.2013
  DNK signerte forrige uke avtaler om leveranse av radioterminaler til hhv. Helse i fase 2, og Brann i Telemark, Agder og fase 3.
 • Se filmen om Nødnett
  Se filmen om Nødnett
  16.10.2013
  Direktoratet for nødkommunikasjon har i samarbeid med Sølvsuper AS laget en animasjonsfilm som viser egenskapene til Nødnett.
 • Revidert felles sambandsreglement
  Revidert felles sambandsreglement
  27.09.2013
  Etter flere års erfaring i bruk av Nødnett og stadig flere brukere i nød- og beredskapstjenesten, er sambandsreglementet nå revidert og tilrettelagt for flere brukere.
 • Endringer i DNKs ledelse
  Endringer i DNKs ledelse
  06.09.2013
  Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken vil tiltre som fungerende leder for avdeling for systemforvaltning og drift i DNK den 16. september 2013.
 • Justisministeren besøker Nødnett-basestasjon
  Justisministeren besøker Nødnett-basestasjon
  05.09.2013
  -Vi får et trygt og godt Nødnett. Det sa justis- og beredskapsminister Grete Faremo da hun i dag besøkte en basestasjon for Nødnett i Sandefjord.
 • Ny rammeavtale
  Ny rammeavtale
  04.09.2013
  DNK har inngått rammeavtale for innkjøp av personsøkere for bruk i Nødnett med Oelmann Elektronik GmbH. Personsøkere er først og fremst ment som utalarmeringsenhet hos nødetatene, spesielt hos brannvesener og i helsevesenet.
 • Nødnett oppgradert
  Nødnett oppgradert
  02.09.2013
  Kjernenettsystemet til Nødnett ble natt til tirsdag 27. august oppgradert til nyeste versjon. Torsdag møttes ledelsen i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Motorola for å oppsummere oppgraderingen.
 • Fyrste nødnettleveranse til Møre og Romsdal
  Fyrste nødnettleveranse til Møre og Romsdal
  28.08.2013
  Utbygginga av Nødnett er i full gang i Møre og Romsdal. Sunnmøre politidistrikt tek no i bruk den fyrste delleveransen frå Nødnettprosjektet. Dette er ei ny kommunikasjonsløysing som skal gje auka og betre beredskap både for publikum og politiet.
 • Nødnett i tunnelar
  Nødnett i tunnelar
  06.08.2013
  Det er mange som har stilt spørsmål om tunneldekning i Nødnett i samband med brannen i Gudvangatunnelen. Nødnett er enno ikkje bygd ut i fase 3, som omfattar dei tre fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Gudvangatunnelen er éin av 99 tunnelar som får Nødnett i dette området. Med Nødnett i 99 tunnelar blir det opplegg for nødkommunikasjon i dobbelt så mange tunneler som dei gamle sambanda har i dag.
 • Norsk Folkehjelp bruker Nødnett på Norway Cup
  Norsk Folkehjelp bruker Nødnett på Norway Cup
  02.08.2013
  Norsk Folkehjelp har 115 frivillige i sving på Norway Cup. I år er det første gang de bruker Nødnett som eneste sambandsform. Operativ leder Thomas Langerud i Norsk Folkehjelp er godt fornøyd. - Vi ser absolutt fordelen med å kunne kommunisere tydelig og enkelt med hverandre ved hjelp av Nødnett. God kvalitet på sambandet er også viktig for publikum, sier Langerud.
 • Oppgradering av Nødnett høsten 2013
  Oppgradering av Nødnett høsten 2013
  01.08.2013
  Nødnett vil høsten 2013 bli oppgradert til nyere teknologi, noe som vil gi brukerne økt funksjonalitet og et mer robust Nødnett. Oppgraderingen er godt planlagt og testet sammen med nødetatene og leverandøren slik at brukerne påvirkes minimalt. Publikums muligheter til å ringe nødnumrene påvirkes ikke av oppgraderingen.
 • Gleder seg til et samband som fungerer
  Gleder seg til et samband som fungerer
  10.07.2013
  ​​- Helseradionettet er nå så dårlig at det i praksis ikke er i bruk. Vi har store forventninger til nødnett og gleder oss til å få noe som fungerer, sier Ole Tveiten, lege og leder ved Valdres interkommunale legevaktsentral.
 • Nytt nyheitsbrev frå DSB
  Nytt nyheitsbrev frå DSB
  27.06.2013
  DSB har kome med eit nytt nyheitsbrev om Nødnett.
 • Blålys-data på agendaen
  Blålys-data på agendaen
  14.06.2013
  Førre veke sette Direktoratet for nødkommunikasjon datatrafikk på agendaen. Denne veka er DNK vertskap for ei samling som kan ha mykje å seie for framtidas nødkommunikasjon.
 • Nærmere Nødnett
  Nærmere Nødnett
  04.06.2013
  I 2013 har innføringsprosjektene i politi, brann og helse nådd flere viktige milepæler på veien mot Nødnett.
 • HDO etablert
  HDO etablert
  03.06.2013
  Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er etablert på Gjøvik.
 • Data til nødetater i Belgia
  Data til nødetater i Belgia
  28.05.2013
  Det belgiske ASTRID, den belgiske nødnettorganisasjonen, har laget en mellomløsning for datakommunikasjon for nødetater.
 • Vant leveranse av radioterminaler
  Vant leveranse av radioterminaler
  21.05.2013
  VHF Communications AS (VHF) vant minikonkurranse om leveranse av radioterminaler for Helsetjenesten i fase 1 .
 • KOFA støtter DNKs avgjørelse
  KOFA støtter DNKs avgjørelse
  16.05.2013
  Statens klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) har behandlet to klager på overdragelser av Nødnettkontrakten som ble gjort 2007 og 2012.
 • Vellykket åpning av nytt kontrollrom i Hordaland politidistrikt
  Vellykket åpning av nytt kontrollrom i Hordaland politidistrikt
  10.05.2013
  Denne uken kunne Hordaland politidistrikt ta i bruk sin nyoppussede operasjonssentral med nytt Nødnettutstyr på plass.
 • Spørsmål og svar fra Nødnett-seminar
  Spørsmål og svar fra Nødnett-seminar
  29.04.2013
  DNK svarer på spørsmål fra seminaret i april.
 • Har målt innendørsdekning i 100 bygg
  Har målt innendørsdekning i 100 bygg
  22.04.2013
  Fra desember 2012 til april 2013 har DNK målt innendørsdekning i Nødnett i 100 bygg i Oslo-området.
 • Legger bort mobiltelefonen
  Legger bort mobiltelefonen
  05.04.2013
  I Rakkestad slutter flere av kommunens helseressurser å bruke mobiltelefon som arbeidsverktøy. Å benytte nødnettradioer sørger for høyere trygghet og effektivitet.
 • Ny rapport om Nødnett
  Ny rapport om Nødnett
  05.04.2013
  DNK har publisert en ny rapport om hva som forventes av Nødnett. Les og last den ned her.
 • Seminarpresentasjoner
  Seminarpresentasjoner
  05.04.2013
  4. april 2013 arrangerte Direktoratet for Nødkommunikasjon seminar med tittelen «Nødnett - vårt samfunnsoppdrag». Presentasjonene kan nå lastes ned fra vårt dokumentsenter.
 • Staten dekker de frivilliges Nødnett-kostnader
  Staten dekker de frivilliges Nødnett-kostnader
  20.03.2013
  I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslår regjeringen at staten skal ta på seg kostnadene for installering og drift av Nødnett for frivillige nød- og beredskapsorganisasjoner. – Dette øker samfunnsnytten av Nødnett, sier direktør Tor Helge Lyngstøl.
 • Nødnett revolusjonerer nødmeldetjenesten
  Nødnett revolusjonerer nødmeldetjenesten
  13.03.2013
  Ambulansepersonell i Østfold er bekymret for at det negative fokuset på nødnett fører til ytterlige forsinkelser i utbyggingen av Nødnett. -Det verste som kan skje med Nødnett er at prosjektet stopper opp.
 • Dataoverføring til beredskapsbruk
  Dataoverføring til beredskapsbruk
  13.03.2013
  I år gjennomførast det ein TEDS-pilot i Noreg. I tillegg held arbeidet med å finne tilgjengelege løysingar som kan supplere Nødnett med høgare datakapasitet fram.
 • Nødnett velegnet til røykdykking
  Nødnett velegnet til røykdykking
  19.02.2013
  Tetra i DMO har tilstrekkelig dekning til å kunne brukes som røykdykkerradio, sier DSB etter ny studie.
 • DSB vil styrke 110-sentralene
  DSB vil styrke 110-sentralene
  03.01.2013
  DSB, som er nasjonal brannfaglig myndighet, foreslår endringer i strukturen for branns nødmeldesentraler, og legger frem en skisse til et nytt 110-kart for Norge.
 • Rapporter: Reservestrøm og robusthet i Nødnett og transmisjonsnettet
  Rapporter: Reservestrøm og robusthet i Nødnett og transmisjonsnettet
  21.12.2012
  DNK har analysert robusthet i Nødnett og i infrastrukturen som nødnettsambandet baseres på i relasjon til situasjoner med lengre tids strømutfall.
 • Utbyggingen er godt i gang
  Utbyggingen er godt i gang
  11.12.2012
  Det er mye som skal gjøres og mange milepæler som skal nås før Nødnett er ferdig utbygd i hele landet innen utgangen av 2015.
 • Måler innendørsdekningen i 100 bygg
  Måler innendørsdekningen i 100 bygg
  07.12.2012
  I desember 2012 og januar 2013 måler DNK innendørsdekning i Nødnett i 100 bygg i Oslo-området.
 • Få vet hva Nødnett er
  Få vet hva Nødnett er
  06.12.2012
  Få vet hva Nødnett er, men mange tror likevel at det ikke virker tilfredsstillende, viser en landsrepresentativ undersøkelse.
 • Positive prøvebrukere
  Positive prøvebrukere
  05.12.2012
  Fire frivillige hjelpeorganisasjoner har hatt Nødnett-terminaler til utprøving siden våren 2011. Nå er erfaringene samlet i en rapport.
 • Radioterminaler fra Sepura til politiet
  Radioterminaler fra Sepura til politiet
  22.11.2012
  VHF Communication AS som leverer radioterminaler fra Sepura vant den første minikonkurransen i andre utbyggingstrinn og er ny radioterminalleverandør for politiet i fase 1 og 2 av Nødnettprosjektet.
 • Dekningsgraden i Nødnett
  Dekningsgraden i Nødnett
  13.11.2012
  Direktør Tor Helge Lyngstøl i Direktoratet for nødkommunikasjon ble i dag intervjuet av NRK vedrørende dekningsgraden i Nødnett og arbeidet med å etablere dekning. I intervjuet redegjorde Lyngstøl for tilnærmingen for å etablere dekning for Nødnett, noe som er en komplisert prosess.
 • En helt annen arbeidshverdag
  En helt annen arbeidshverdag
  07.11.2012
  «Nødnett har gitt en helt annen arbeidshverdag i positiv forstand!» Dette er den klare meldingen fra Jo-Eivind Løkken, Paramedic ved ambulansetjenesten i Østfold, avdeling Moss
 • Flere bruker TETRA til røykdykking
  Flere bruker TETRA til røykdykking
  07.11.2012
  Drammenregionens IKS har valgt å benytte TETRA-terminaler for røykdykking. Selskapet som er interkommunalt har 120 heltidsansatte og 100 deltidsansatte.
 • Innføring av Nødnett i politiet
  Innføring av Nødnett i politiet
  01.11.2012
  Vestfold politidistrikt tok 25.10 i bruk nytt utstyr for integrert radio- og telefonibetjening på sin operasjonssentral i Tønsberg. Dette er det femte politidistriktet i andre utbyggingstrinn som tar i bruk det nye utstyret på operasjonssentralen.
 • Stor Nødnett-bruk under beredskapsøving
  Stor Nødnett-bruk under beredskapsøving
  01.11.2012
  I dag avsluttast øving Tyr, ei nasjonal krisehandsamingsøving i regi av politiet. Direktoratet for nødkommunikasjon har overvaka bruken av Nødnett under øvinga, som vart gjennomført i Romerike og Oslo politidistrikt.
 • Utdanning i Stavern
  Utdanning i Stavern
  27.10.2012
  Mandag 24. oktober startet den første instruktørutdanningen knyttet til en felles utdanning i bruk av det nye nødnettet.
 • Pilotprosjekt med nødnett
  Pilotprosjekt med nødnett
  25.10.2012
  Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene og en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Nå har de startet et pilotprosjekt med nytt nødnett.
 • Anskaffelse av radioterminaler i 2007
  Anskaffelse av radioterminaler i 2007
  24.10.2012
  I Aftenposten i dag dekkes en sak om innkjøp av Nødnett-terminaler, der det påstås at Motorola «hadde skrevet mange av de tekniske kravene» i et innkjøp av terminaler i 2007. Det er ikke riktig at Motorola stod bak kravene.
 • Fakta om overføring av kontrakten
  Fakta om overføring av kontrakten
  23.10.2012
  Motorola Solutions overtok totalansvaret for utbygging og drift av Nødnett i februar 2012 fra Nokia Siemens Network. Motorola har vært sentral i prosjektet fra dag én, som leverandør av kjerneteknologien i Nødnett.
 • Kobler sammen nødnettene
  Kobler sammen nødnettene
  18.10.2012
  Sammenkobling av de svenske og norske nødnettene er mulig gjennom bruk av samme teknologistandard.
 • Nødnett i heile landet innan 2015
  Nødnett i heile landet innan 2015
  18.10.2012
  Stortinget vedtok landsdekkande utbygging i juni 2011, og nettet skal vere bygd ut og tatt i bruk i heile landet innen utgangen av 2015. Tidsplanen er krevande, men det er i dag ingenting som tyder på at vi ikkje skal nå dette målet, seier direktør Tor Helge Lyngstøl.
 • Løsning på problemer med Nødnett
  Løsning på problemer med Nødnett
  12.10.2012
  Nødetatene opplevde problemer med Nødnett i et avgrenset område i Oslo i går. Dette er nå løst. Brann- og redningsetaten meldte via sin driftsorganisasjon problemet videre til operatøren Motorola, i tråd med prosedyrene.
 • Rammeavtaler om levering - trinn 2
  Rammeavtaler om levering - trinn 2
  24.09.2012
  Etter å ha gjennomført åpen anbudskonkurranse om levering av radioterminaler for trinn 2 i nødnettprosjektet, har DNK signert parallelle rammeavtaler med følgende tre leverandører: TC Connect, VHF Communication AS og Motorola Solutions UK Limited.
 • Ideelt Nødnett?
  Ideelt Nødnett?
  24.09.2012
  Det planlagte nødnettet blir ikke ideelt. Det ville blitt altfor dyrt og uhensiktsmessig. Nødnettet er ambisiøst, men hverken fagfolk eller politikere har hatt som ambisjon å innfri alle ideelle ønsker og krav. Likevel: Dekningen i 2015 blir bedre enn det kritikerne hevder.
 • Nødnettet har ført til betydelige framskritt
  Nødnettet har ført til betydelige framskritt
  24.09.2012
  Helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Erichsen besøkte onsdag 19.september Helsetjenestens Driftsorganisasjon (HDO) på Gjøvik for å bli klokere på Nødnett melder Oppland Arbeiderblad.
 • Dekning i Nødnett
  Dekning i Nødnett
  12.09.2012
  Nødnett blir bygget i hele landet innen utgangen av 2015. Der folk bor vil det være så og si 100% dekning, og det vil være radiomaster over hele landet som dekker nesten 80% av landarealet. Dette er i tråd med det Stortinget har bestemt.
 • Nødnett-ros fra Halden
  Nødnett-ros fra Halden
  05.09.2012
  - Jeg tror ikke det finnes en bedre løsning enn dette i dag. Nettet gir oss store muligheter til samhandling med politiet, ambulanse og brannvesenet i nabokommuner, sier Halden-brannmann Eyvind Aakerman til Halden Arbeiderblad.
 • Nødnett virker
  Nødnett virker
  04.09.2012
  Aftenposten videreformidler 30. august, gjennom en rekke artikler, et høringssvar fra IKT Norge til 22. juli-kommisjonen. Avisen følger opp med en lederartikkel 31. august, basert på samme kilde. (Dette innlegget var publisert i Aftenposten 4. september 2012)
 • Felles uttalelse om røykdykkersamband
  Felles uttalelse om røykdykkersamband
  30.08.2012
  Brannsjefene i Asker og Bærum og Oslo brann- og redningsetat, DNK og DSB har i dag diskutert bruk av Nødnett som røykdykkersamband. Brannsjefene er enige i at Nødnett er et godt ledelses- og samhandlingsverktøy.
 • Hva Nødnett er - og hva det ikke er
  Hva Nødnett er - og hva det ikke er
  30.08.2012
  Nødnett er primært et gruppebasert talesamband, ikke et datanett, selv om det går an å overføre noe data. Dette er det lov å ha meninger om, slik det ofte har fremkommet i media den siste tiden.
 • Økt innendørsdekning
  Økt innendørsdekning
  24.08.2012
  DNK har behov for å rette opp i noe av feilinformasjonen som ble presentert i NRKs nyhetssendinger torsdag kveld; Direktoratet for nødkommunikasjon jobber planmessig med å forbedre innendørsdekningen i sentrale strøk.
 • Nødnett er et ypperlig verktøy
  Nødnett er et ypperlig verktøy
  23.07.2012
  Hos Helsedirektoratet kan du lese intervju med kommuneoverlege Lasse Christensen i Aurskog-Høland. Egne erfaringer gjør han udelt positiv til Nødnett.
 • Arbeider for auka robustheit
  Arbeider for auka robustheit
  05.07.2012
  Nødnett skal vere sikkert og robust i heile landet. Det er rettesnora Direktoratet for nødkommunikasjon arbeider utifrå. Stortinget har lagt til grunn at Nødnett gjer seg nytte av eksisterande infrastruktur, men det er også bygd inn ekstra tryggleik i nettet.
 • Drøfta TETRA-funksjonalitet
  Drøfta TETRA-funksjonalitet
  04.07.2012
  Direktoratet for nødkommunikasjon var nyleg vertskap for TETRA-ekspertar for andre gong på kort tid. Denne gongen var brukarar, operatørar og leverandørar samla for å prioritere utviklinga av nye funksjonar innan teknologien.
 • Study for introducing TETRA pagers
  Study for introducing TETRA pagers
  26.06.2012
  The Directorate for Emergency Communication (DNK) is acting on behalf of the Norwegian Ministry of Justice regarding the introduction of a new digital communication network in Norway for emergency and public safety.
 • Oppslag i VG og Computerworld
  Oppslag i VG og Computerworld
  20.06.2012
  Dei siste dagane har det vore fleire oppslag i Computerworld. Eitt av desse er òg publisert på VG Nett. Justisdepartementet gir si fulle støtte til arbeidet med Nødnett.
 • Hedmark først ute
  Hedmark først ute
  14.06.2012
  Onsdag 13.juni tok det første av mange kontrollrom i andre utbyggingstrinn sitt nye nødnettutstyr i bruk. For operasjonssentralen på Hamar var dette første steg i politiets totrinns-prosess i innføringen av Nødnett.
 • Nødnett - sikker kommunikasjon
  Nødnett - sikker kommunikasjon
  12.06.2012
  Computerworld vier mange sider til kritikk av Nødnett fredag 25. mai. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har på vegne av staten ansvaret for å realisere Nødnett i hele landet innen 2015.
 • DNK vertskap for ekspertsamling
  DNK vertskap for ekspertsamling
  23.05.2012
  Den europeiske gruppa av nødnett-operatørar, Public Safety Radiocommunication Group (PSRG), var nyleg samla i Noreg. 21 land er med i den uformelle ekspertgruppa, som møtast to gongar i året.
 • Utbyggingen går som planlagt
  Utbyggingen går som planlagt
  15.05.2012
  I flere presseoppslag i dag med bakgrunn i Revidert nasjonalbudsjett går det frem at Nødnett er utsatt til 2015. Dette er ikke riktig.
 • Viktig erfaring frå øving
  Viktig erfaring frå øving
  04.05.2012
  VG omtaler problem med Nødnett under ei kriseøving ved Ila landsfengsel. DNK har sett på trafikken under øvinga. - Radiodekninga på staden var god, men høg bruk skapte kapasitetsproblem, seier evaluerings- og analyseansvarleg Marianne Storrøsten.
 • Statsråd Grete Faremo på besøk ved DNK
  Statsråd Grete Faremo på besøk ved DNK
  27.03.2012
  - Nødnett har vist at det fungerer, og nettet fungerte også 22. juli, understreket justisminister Grete Faremo under besøket hos DNK 27.mars 2012. Besøket kom i stand som et ledd i feiringen av direktoratets 5-årsdag.
 • Viktig avgjørelse for Nødnett
  Viktig avgjørelse for Nødnett
  26.03.2012
  Post- og teletilsynet tillater at Direktoratet for nødkommunikasjon eksproprierer grunn for å fortsatt kunne ha en basestasjon i et borettslag i Oslo kommune. Avgjørelsen skaper viktig presedens for videre utbygging og drift av Nødnett.
 • Tryggere hverdag med nødnett
  Tryggere hverdag med nødnett
  04.03.2012
  «Effektiv og livreddende innsats i nødsituasjoner krever et forutsigbart og moderne kommunikasjonssystem med hensiktsmessig funksjonalitet, dekning og tilstrekkelig kapasitet.»
 • Åpne anbudskonkurranser - radioterminaler
  Åpne anbudskonkurranser - radioterminaler
  02.03.2012
  Den 1. mars 2012 publiserte DNK åpne anbudskonkurranser i forbindelse med anskaffelsen av radioterminaler for trinn 2 av Nødnett-utbyggingen. Etter ønske fra leverandørene er fristen for å levere tilbud utsatt til 22. mai 2012.
 • Motorola har overtatt totalansvaret
  Motorola har overtatt totalansvaret
  27.02.2012
  11. januar 2012 kunngjorde Motorola Solutions Inc. at de hadde inngått en avtale med Nokia Siemens Networks (NSN) om overføring av totalansvaret for utbygging og drift av Nødnett. Mandag kunngjorde selskapene at overføringen av ansvaret er sluttført.
 • "Nødnett reddet oss fra Dagmar"
  "Nødnett reddet oss fra Dagmar"
  20.02.2012
  Helsedirektoratet melder at Nødnett virket som det skulle under ekstremværet Dagmar, og forteller hvordan en snartenkt legevaktsleder fikk koblet publikumsnummeret på legevakta over i nødnettet.
 • Interessant forslag fra Post- og teletilsynet
  Interessant forslag fra Post- og teletilsynet
  16.01.2012
  Post- og teletilsynet foreslår at offentlig telenetts basestasjoner samlokalisert med Nødnett skal ha reservestrøm med batteri og strømaggregat med minimum tre døgns drift.
 • Staten godkjenner avtale
  Staten godkjenner avtale
  13.01.2012
  Justisdepartementet kunngjorde fredag at staten godkjenner avtalen der Nokia Siemens Networks (NSN) overfører totalansvaret for utbygging og drift av Nødnett til Motorola Solutions.
 • Motorola Solutions overtar leverandøransvaret
  Motorola Solutions overtar leverandøransvaret
  11.01.2012
  Motorola Solutions Inc. har i dag annonsert at selskapet har inngått en avtale med Nokia Siemens Networks (NSN) om overføring av totalansvaret for utbygging og drift av Nødnett til Motorola.
 • Ajourført prisliste
  Ajourført prisliste
  10.01.2012
  Prisliste for abonnement i Nødnett pr 1. januar 2012.
 • Nødnett fungerte godt 22. juli
  Nødnett fungerte godt 22. juli
  23.11.2011
  Lørdag 19. nov. skaper Aftenposten et inntrykk av at Nødnett ikke fungerte under redningsinnsatsen 22. juli. I virkeligheten fungerte nettet svært godt. (Dette innlegget ble trykket i Aftenposten 23. 11.11)
 • AMK-Buskerud i offisiell drift på Nødnett
  AMK-Buskerud i offisiell drift på Nødnett
  21.11.2011
  Torsdag 17 november gikk AMK Buskerud over i offisiell drift på Nødnett. Med dette er nå alle tre AMK-sentraler i første utbyggingsområde over på Nødnett.
 • Nettet virket som det skulle
  Nettet virket som det skulle
  10.11.2011
  Erfaringsrapport: Nødnett ble mye brukt av alle nødetatene, og virket som det skulle den 22. juli 2011
 • Medieoppslag om Nødnett i helsevesenet
  Medieoppslag om Nødnett i helsevesenet
  27.10.2011
  Nødnettprosjektet er en viktig satsing for økt sikkerhet for mennesker i Norge. I Aftenposten denne uken er det gitt uriktig informasjon om status i prosjektet.
 • Øker kapasiteten i Nødnett
  Øker kapasiteten i Nødnett
  08.09.2011
  Politi, ambulansepersonale, brannvesen, redningsskøyter og Røde Kors bruker Nødnett under øvelsen SkagEx11 som pågår i ytre Oslofjord. Hele 3000 personer deltar.
 • Understreker betydningen av Nødnett
  Understreker betydningen av Nødnett
  15.08.2011
  - Innføringen og satsningen på nytt nødnett er avgjørende for god krisekommunikasjon, sier Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Fungerte bra under terrorangrepene
  Fungerte bra under terrorangrepene
  23.07.2011
  De brutale og tragiske angrepene på regjeringskvartalet i Oslo og sommerleiren på Utøya fredag 22.7 har sjokkert alle. På vegne av Direktoratet for nødkommunikasjon vil jeg uttrykke medfølelse til alle som er berørt.
 • Stortingets administrasjon vil bruke Nødnett
  Stortingets administrasjon vil bruke Nødnett
  30.06.2011
  Det ble i dag inngått avtale med Stortingets administrasjon om tilkobling til Nødnett. Nødnett er spesielt bygget for blålysetatene brann, politi og helse, og andre med et nød- og beredskapsansvar.
 • Krisehåndtering kan ikke baseres på mobil
  Krisehåndtering kan ikke baseres på mobil
  14.06.2011
  - Nødnett fungerte godt der det er utbygd mens mobilnettet var nede, skriver Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet (DSB) på sine hjemmesider
 • Nødnett skal bygges i hele Norge
  Nødnett skal bygges i hele Norge
  09.06.2011
  Stortinget har 9. juni enstemmig vedtatt at Nødnett skal bygges i hele Norge. Vedtaket kommer etter at en samlet Transport- og kommunikasjonskomité 31. mai avgav sin innstilling der de anbefalte utbygging.
 • Evalueringsrapport - Nødnett trinn 1
  Evalueringsrapport - Nødnett trinn 1
  08.06.2011
  Nødnett er på plass i trinn 1-området, som en ny kritisk infrastruktur for samfunnet. Evalueringen er gjennomført som en kombinasjon av målinger, interne vurderinger og eksterne vurderinger
 • TETRA verdenskongress 2011
  TETRA verdenskongress 2011
  30.05.2011
  TETRA World Congress ble avholdt i Budapest fra 24-27. mai 2011. Dette en sentral konferanse om TETRA, teknologien som brukes i Nødnett.
 • VG-oppslag om Nødnett og helikoptre
  VG-oppslag om Nødnett og helikoptre
  12.05.2011
  I papirutgaven av VG torsdag 12. mai viser man til et ønske om at luftambulanser snarest mulig må med i Nødnett. Artikkelen mangler viktige fakta, ikke minst at arbeidet med dette allerede er godt i gang.
 • Ny rammeavtale
  Ny rammeavtale
  11.05.2011
  Direktoratet for nødkommunikasjon har undertegnet rammeavtaler om innkjøp av radioterminaler for fastmontering i helikoptre. - Vi ser frem til å få også helikoptrene inn i Nødnett med full funksjonalitet, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).
 • AMK-sentral på Nødnett
  AMK-sentral på Nødnett
  11.05.2011
  Fra 10. mai 2011 har AMK Oslo - Akershus tatt i bruk Nødnett fullt ut, både med telefoni og nytt, digitalt radiosamband (TETRA).
 • Nødnett i hele landet
  Nødnett i hele landet
  15.04.2011
  Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å vedta utbygging av Nødnett i resten av Fastlands-Norge til en øvre kostnadsramme på 4,7 milliarder kroner.
 • Vil gjerne bruke Nødnett
  Vil gjerne bruke Nødnett
  11.04.2011
  Påsken er høysesong for redningsoperasjoner i fjellet. Redningsarbeid krever god koordinering. Under VM på ski i Oslo fikk Røde Kors Hjepekorps låne 45 nødnetterminaler.
 • Nødnett ved tunnelbrann
  Nødnett ved tunnelbrann
  01.04.2011
  Det nye nødnettet fungerte meget bra under slukke- og redningsarbeidet i Oslofjordtunnelen på ettermiddagen tirsdag 29. mars.
 • Nødnett til stor hjelp ved grunnstøtingen ved Hvaler
  Nødnett til stor hjelp ved grunnstøtingen ved Hvaler
  21.02.2011
  - Nødnett gir oss en rekke fordeler som gjør det operasjonelle enklere. Det er et supert lederverktøy, sier Nils-Erik Haagenrud. Haagenrud er brannsjef i Fredrikstad, og var innsatsleder i Østfold de første timene etter forliset.
 • Røde Kors bruker Nødnett under VM
  Røde Kors bruker Nødnett under VM
  21.02.2011
  - Stortinget har flere ganger understreket betydningen av at frivillige organisasjoner som driver redningstjeneste også må få tilgang i nettet, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).
 • TETRA radioterminaler til helikoptre
  TETRA radioterminaler til helikoptre
  04.02.2011
  DNK, nødetatene og Forsvaret har samarbeidet om å utforme anbudsgrunnlag for radioterminaler til bruk om bord i luftfartøyer. Flere anbud har kommet inn, og arbeidet med evaluering har startet.
 • Seminar om stråling
  Seminar om stråling
  21.01.2011
  Det er over tid oppstått en del bekymring om stråling fra radiobølger - elektromagnetiske felt, og den 19. januar 2011 arrangerte DNK og DSB et seminar for brannsjefer og tillitsvalgte for å belyse problemstillingen og informere om hva som finnes av kunnskap på dette vanskelige området.
 • Besøk av Transport- og komm.kom.
  Besøk av Transport- og komm.kom.
  17.01.2011
  Direktoratet for Nødkommunikasjon hadde gleden av å ta imot Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité torsdag 13. januar.
 • Frivillige org. i redningstjenesten
  Frivillige org. i redningstjenesten
  12.01.2011
  Som første brukere utover nødetatene, tar Oslo Røde Kors Hjelpekorps i bruk Nødnett i disse dager.
 • Basestasjoner langt under grenseverdiene
  Basestasjoner langt under grenseverdiene
  28.10.2010
  Stråleverninfo nr 9/10 omhandler basestasjoner i Nødnett Post- og teletilsynet (www.npt.no) har sammen med Statens strålevern utført målinger ved noen av basestasjonene i Nødnett som er satt opp i østlandsområdet.
 • Nødnettutbyggingen kan ikke fryses!
  Nødnettutbyggingen kan ikke fryses!
  11.10.2010
  Etter at statsbudsjettet har blitt lagt frem har Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF) lansert tanken om at Nødnettutbyggingen kan settes på vent og gitt uttrykk for at en besparelse på Nødnett heller kan brukes til stillinger for nyutdannede politifolk og til IKT-prosjekter i politiet.
 • Øvelse nødkommunikasjon 2010
  Øvelse nødkommunikasjon 2010
  01.10.2010
  God gjennomført øvelse - over 160 personer fra politi, brann og helse testet bruk av nytt nødnett og samhandling ved store ulykker.
 • Offisiell åpning av Nødnett!
  Offisiell åpning av Nødnett!
  17.08.2010
  Tirsdag 17. august ble det nye digitale Nødnett åpnet offisielt. Dette var en markering av at alle nødetatene, dvs. brann, helse og politi, nå har tatt i bruk Nødnett. Markeringen ble foretatt i Østfold som var først ute med å ta Nødnett i bruk.
 • OBREt tar i bruk Nødnett!
  OBREt tar i bruk Nødnett!
  21.06.2010
  Innføringen av brukere i Nødnett fortsetter, og mandag 21. juni tok Oslo brann- og redningsetat (OBRE) i bruk det nye avlyttingssikrede nødnettet. Det omfatter Oslo 110-sentral og 8 tilknyttede brannstasjoner.
 • Første brukere i brann på Nødnett!
  Første brukere i brann på Nødnett!
  10.06.2010
  Alarmsentral Brann Øst (ABØ) i Moss og tilknyttede brannvesen gikk torsdag 10. Juni 2010, kl 10.00, over fra analogt samband til det nye digitale nødnettet. Dette er en stor dag for Nødnett-prosjektet i og med at de første brukerne fra brann nå er inne på felles Nødnett.
 • Nødnett i helikoptre
  Nødnett i helikoptre
  19.05.2010
  Nødnettet er nå i drift i hele første byggetrinn og brukes av flere tusen mannskap i nødetatene, primært fra politiet. Både brann og helse benytter nettet til prøvebruk og vil om kort tid kunne ta nettet i operativ bruk.
 • Nødnett i bruk i hele første trinn
  Nødnett i bruk i hele første trinn
  18.05.2010
  DNK gratulerer politiet med vellykket innføring i egen etat og ønsker lykke til med det nye nødnettet!
 • Nødnettplaner i brannvesenet
  Nødnettplaner i brannvesenet
  07.05.2010
  I disse dager pågår det intensive forberedelser for at første kommunikasjonssentral i brann, Alarmsentral Brann Øst (ABØ) i Moss, skal kunne ta i bruk Nødnettleveransen.
 • Søndre Buskerud på Nødnett
  Søndre Buskerud på Nødnett
  05.05.2010
  Politiet i Søndre Buskerud har i dag tatt i bruk det nye felles nødnettet. Av i alt seks politidistrikter som hører til første utbyggingsområde, er nå fem distrikter over på nødnettet.
 • Nødnett-leveransen til helsetjenesten
  Nødnett-leveransen til helsetjenesten
  28.04.2010
  I følge Dagens Medisin (dagensmedisin.no) er Helsedirektoratet bekymret over fremdriften i nødnett-prosjektet. Bekymringen begrunnes i at feil/ forsinket leveranse til helsetjenestens kommunikasjonssentraler gir for kort tid til å evaluere leveransen og at organiseringen av prosjektet ikke er hensiktsmessig.
 • SAMLOK er åpnet
  SAMLOK er åpnet
  27.04.2010
  Fylkesmann i Buskerud Kirsti Kolle Grøndahl markerte 16. April at nødsentralene i Buskerud er samlet under samme tak. Prosjektet som betegnes som SAMLOK-prosjektet er i regi av nødmeldesentralene for brann, politi og helse. Dette er et initiativ som kommer fra grasrota hvor det lenge har vært et ønske om å samle sentralene i et felles bygg.
1.0.170.679