Møtene arrangeres i samarbeid med fylkesmannen i Hedmark og fylkesmannen i Oppland.

Nødnett er det landsdekkende radiosambandet for de tre nødetatene politi, brann- og redningsvesenet og helsetjenesten, samt andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

 

Flere brukere i Nødnett kan bidra til å styrke beredskapen gjennom forenklet samarbeid og kommunikasjon. DSB har derfor satt i gang et arbeid for at brukere som samarbeider med nødetatene eller har et definert ansvar for beredskap skal få mulighet til å ta i bruk Nødnett.

 

DSB startet arbeidet i 2016 gjennom et pilotprosjekt i samarbeid med fylkesmannen i Vestfold og Sogn og Fjordane.

 

Turen har nå kommet til Hedmark og Oppland hvor alle som har en rolle i beredskap er invitert til å delta på informasjonsmøtet. Eksempelvis kommunale representanter for helse og tekniske tjenester, veientreprenører som ivaretar vei- eller brøyteberedskap og industrivernpliktige bedrifter. Les om hvilke virksomheter som kan søke om å bli brukere av Nødnett.

 

Om møtene

Dato:

2.mai (Hamar)

3.mai (Lillehammer)

Tid:

10:00-14:00

Sted:

Hedmark: Fylkesmannen i Hedmark, Statens Hus, Parkgt. 36, Hamar.

 

Oppland: Fylkesmannen i Oppland, Rosenlund kontorbygg, Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer. Møterom Glittertind.

Påmelding:

Påmelding Hedmark

Påmelding Oppland

Agenda:

  • Velkommen
  • Om Nødnett
  • Erfaring: Funksjonalitet og gevinster ved samhandling
  • Informasjon om flere brukere i Nødnett
  • Praktisk informasjon: opplæring, oppsett og økonomi
  • Kartlegging av interesse i Finnmark
  • Avslutning og oppsummering