Notatet er utarbeidet på grunnlag av norske mobiloperatørers svar på en informasjonsforespørsel (RFI) tidlig i 2018.