Nødnett i bruk gir en overordnet beskrivelse av Nødnett for brukere. Dokumentet inneholder oversikt over tekniske løsninger og tilgjengelige funksjoner, samt informasjon og råd om riktig bruk av Nødnett sett fra et brukerperspektiv. 

 

- Nødnett er et komplekst system og vi ønsket å gi brukerne en overordnet beskrivelse av Nødnett sett fra deres perspektiv, forteller Øyvind H. Karlsen, seksjonssjef i NBK.

 

God og riktig bruk

Dokumentet gjelder for alle som bruker Nødnett og er overordnet alle sambandsreglement som omhandler bruk av Nødnett. God og riktig bruk av Nødnett og utnyttelse av Nødnetts muligheter og funksjoner kan understøtte sikker kommunikasjon i det daglige og ved større hendelser.

 

- For å utnytte mulighetene i Nødnett må brukerne kjenne til dem. Alle brukere i Nødnett gjennomgår derfor opplæring for å sikre effektiv og riktig bruk, forteller Karlsen.

 

Hvordan de enkelte funksjonene beskrevet i dette dokumentet faktisk skal benyttes av de ulike brukerorganisasjonene, er nærmere beskrevet i sambandsreglementene.

 

– Nødnett er en delt ressurs, og det er viktig at alle er bevisste på hvordan deres bruk kan påvirke andre brukere. Vi håper at dette dokumentet kan bidra til at brukerne blir enda bedre kjent med Nødnett, avslutter Karlsen.

 

Les mer om produkter og tjenester i Nødnett.