NSM har gjort en grundig jobb, og det har vært god dialog underveis. DSB skal nå sette seg grundig inn i utkastet til rapport, og vil svare innen fristen.

 

Det er ikke gitt pålegg om å iverksette konkrete strakstiltak, men DSB har uansett fokus på å håndtere funn så raskt som mulig.

 

DSB har ikke mulighet til å kommentere saken ytterligere, før vi har gjennomgått rapporten.